25 thg 8, 2011

CÁC PHẦN TIẾP TỐ

2 nhận xét :

Bạn có thể tạo một số danh từ thành tính từ hoặc tính từ thành danh từ bằng cách thêm vào các tiếp tố (các chữ cái thêm vào phần cuối của từ). Ví dụ, bạn có thể tạo danh từ 'noise' thành một tính từ bằng cách bỏ đi 'e'và thêm vào 'y' để tạo thành 'noisy'.
Dưới đây là một số tiếp tố thông dụng:
Tạo danh từ thành tính từ
-able
knowledge – knowledgeable
fashion – fashionable
comfort - comfortable
-al
nature – natural
accident – accidental
music - musical
-ous
danger – dangerous
fame – famous
adventure – adventurous
-y
health – healthy
cream – creamy
mess – messy
Tạo tính từ thành danh từ:
-ce
important – importance
patient – patience
violent - violence
-ity
popular – popularity
formal – formality
regular - regularity
-ness
happy – happiness
lazy – laziness
ruthless - ruthlessness
-y
difficult – difficulty
modest – modesty
honest – honesty
Một số luật đánh vần:
Khi tính từ hoặc danh từ có phần cuối là –e, -t hoặc –y, đôi khi cách viết của nó thay đổi
Ví dụ:
-e
nature – natural
fame - famous
-t
important – importance
patient – patience
-y
happy - happiness
lazy – laziness
(Theo Thành phát du học)

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.

2 nhận xét :

  1. Mình chẳng biết nói gì ngoài thanks you
    các ad của A!tienganh thật tuyệt vời

    Trả lờiXóa