21 thg 2, 2012

Ebook Technical English-chuyên ngành kỹ thuật

Không có nhận xét nào :
2 ebook chuyên ngành cho dân kỹ thuật nói chung. Bao gồm:
English for work -  Everyday technical English: Ebook cơ bản về các nội dung giao tiếp thông thường tại các nhà máy, công ty, gồm rất nhiều đoạn hội thoai khác nhau có kèm file audio
DOWNLOAD :
English for work -  Everyday technical English Book+CD
Technical English-Vocabulary and grammar: Chủ yếu củng cố thêm từ vựng chuyên ngành kỹ thuật.
DOWNLOAD :
Technical English-Vocabulary and grammar Book 
Tag: ebook, technical ebook, ebook English

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.