A ! TIENG ANH

☆☆☆☆☆ Understanding English in English ☆☆☆☆☆

Jan 25, 2013

Phân biệt Select, choose và pick

5 comments :

Cả ba từ này đều có nghĩa là lựa chọn.  Trong ba từ này, select có tính trang trọng nhất, ít được dùng trong đàm thoại hàng ngày. Người ta dùng chữ select, nghĩa là chọn, với sự suy nghĩ cân nhắc, cẩn thận khi chọn và sự việc/vật/người được chọn thường nhiều hơn là chỉ có hai.

Nov 26, 2012

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng

6 comments :
Một số câu nói tiếng Anh thông dụng cho các bạn tham khảo


1. Calm down!................ Bình tĩnh nào! 
2. Awesome.................. Tuyệt quá!
3. Weird....................... Kỳ quái
4. Don't get me wrong.. Đừng hiểu sai ý tôi 

Oct 3, 2012

Truyện cười: Không gặp những con Lừa

6 comments :

Thư giãn với mẩu truyện vui về nhà vật lý người Anh William Thomson các bạn nhé.
Nhà vật lý người Anh William Thomson (1824-1907) có lần phải hoãn một buổi lên lớp. Ông thông báo lên bảng như sau:

Sep 25, 2012

Học từ vựng bằng hình ảnh: 4.Human body

1 comment :
Học từ vựng bằng hình ảnh có lẽ là cách học từ vựng nhanh nhất có thể, ở phần này chúng ta sẽ học từ vựng qua hình ảnh với nhiều chủ đề khác nhau. Chủ đề hôm nay là Human body - Cơ thể con người.

Sep 15, 2012

Học từ vựng bằng hình ảnh: 3.Fruits-Trái cây

3 comments :
Học từ vựng bằng hình ảnh có lẽ là cách học từ vựng nhanh nhất có thể, ở phần này chúng ta sẽ học từ vựng qua hình ảnh với nhiều chủ đề khác nhau. Chủ đề hôm nay là Fruit - Trái cây