13 thg 8, 2011

3 (lyric) - Britney Spears

Không có nhận xét nào :
Lời bài hát: 3- Britney Spears

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Babe, pick a night
To come out and play
If it's alright
What do you say?

Merrier the more
Triple fun that way
Twister on the floor
What do you say?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing (yeah)
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***
Countin'

Three is a charm
Two is not the same
I don't see the harm
So are you game?

Lets' make a team
Make 'em say my name
Lovin' the extreme
Now are you game?

Are - you in
Livin' in sin is the new thing
Are - you in
I am countin'!

1, 2, 3
Not only you and me
Got one eighty degrees
And I'm caught in between
Countin'
1, 2, 3
Peter, Paul & Mary
Gettin' down with 3P
Everybody loves ***

What we do is innocent
Just for fun and nothin' meant
If you don't like the company
Let's just do it you and me
You and me...
Or three....
Or four....
- On the floor!

Chorus X 2
1, 2, 3
Không chỉ có anh và em
Đang tạo thế 180 độ
Và em kẹp ở giữa
Đếm nào
1, 2, 3
Peter, Paul và Mary
Xuống phố cùng ba người
Ai cũng thích xxx hết
Đếm đi nào

Này cưng ơi
Kiếm một đêm 
Ra ngoài và tận hưởng
Nếu như thấy ổn
Cưng nói gì?

Vui hơn nữa nào
Vui gấp ba lần như vậy đó
Quay cuồng hơn nữa trên sàn nào
Cưng nói gì thế?

Cưng có tham gia không?
Sống trong tội ác là một điều mới mẻ
Cưng có chơi không nào?
Em đang đếm đây

1, 2, 3
Không chỉ có anh và em
Đang tạo thế 180 độ
Và em kẹp ở giữa
Đếm nào
1, 2, 3
Peter, Paul và Mary
Xuống phố cùng ba người
Ai cũng thích xxx hết
Đếm đi nào

Ba là bùa yêu
Hai thì không giống như vậy
Em không thấy tổn hại gì
Thế cưng có chơi không nào?

Chúng mình lập một đội nhé
Khiến cho họ kêu tên em
Yêu tột đỉnh
Giờ cưng có chơi không nào?

Cưng có chơi không nào
Sống trong tội ác là một điều mới mẻ
Cưng có chơi không nào
Em đang đếm đây

1, 2, 3
Không chỉ có anh và em
Đang tạo thế 180 độ
Và em kẹp ở giữa
Đếm nào
1, 2, 3
Peter, Paul và Mary
Xuống phố cùng ba người
Ai cũng thích xxx hết
Đếm đi nào

Cái ta làm là vô tội
Chỉ vì niềm vui thôi và chẳng có ý định gì khác hết
Nếu như cưng không thích chơi theo nhóm
Thì cứ đánh lẻ chỉ em và anh thôi nè
Anh và em
Hoặc ba
Hoặc bốn
Trên sàn!

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.