16 thg 8, 2011

Hope và Expectation

Không có nhận xét nào :“Expectation” và “hope” rất khác nhau. Nếu bạn “expect”điều gì xảy ra, bạn có lý do chính đáng để mong đợi điều đó sẽ xảy ra trong thực tế.
Còn “hope” thiên về mặt cảm xúc hơn. Bạn“hope” điều gì xảy ra, nghĩa là bạn muốn nó diễn ra như thế nhưng bạn không chắc chắn liệu có chính xác hay không.


 • She is expecting a baby. (= She is pregnant.)
 • She is hoping it will be a girl.
 • I am expecting John to phone at four o’clock.
 • I hope he has got some good news.
Người ta “expect” cả điều tốt lẫn điều xấu xảy ra, nhưng người ta chỉ hy vọng (hope) những điều tốt đẹp.

Look forward to

Look forward to – mong đợi điều gì đó. Bạn mong chờ điều đó xảy ra , và bạn cảm thấy vui vì điều đó. Dạng động từ thời đơn giản và tiếp diễn thường được dùng với một sự khác biệt nhỏ về nghĩa.
 • He looks/ He is looking forward to his next birthday.
Sau Look forward to không phải là một infinitive mà là động từ dạng –ing:
 • look forward to meeting you.
 • look forward to hearing from you.

Grammar notes

Hope for đứng trước tân ngữ trực tiếp
 • We are expecting rain soon.
 • We are hoping for a lot of rain – the garden is very dry.
Sau expect và hope có thể là một động từ to-infinitive
 • We expect to spend the summer in France.
 • We hope to see Alice while we are there.
Ta  cũng có cấu trúc expect/hope + somebody + to infinitive
 • I expect him to arrive about ten o’ clock.
 • We are hoping for John to come up with some new ideas.
Sau expect  hope có thể là mệnh đề that
 • I expect that she will be here soon.
 • I hope that she will recognize me.
Trước mệnh đề that, người ta thường sử dụng dạng đơn hoặc tiếp diễn của động từ “hope”,và chỉ có một sự khác biệt nhỏ về nghĩa.
 • We hope/ We are hoping (that) you can come and stay with us soon.
Tuy nhiên người ta thường không sử dụng dạng tiếp diễn đối với động từ expect khi nó đứng trước mệnh đề that.
 • expect that she will be here soon. (không dùng: I am expecting that she …)
Trước động từ infinitive, có thể dùng hope và expect ở cả dạng đơn giản và tiếp diễn với một chút khác biệt nhỏ.
 • We hope/ We are hoping to get to Canada next weekend.
 • We except/ We are excepting to hear from Lucy today.
Sau I hope, chúng ta thường dùng thì hiện tại mang ý nghĩa tương lai.
 • I hope the bus comes (= will come) soon.
Còn I was hoping lại mang ý chỉ một lời yêu cầu lịch sự.
 • I was hoping you could lend me some money.
I had hoped…: nói về những hy vọng không thành hiện thực.
 • I had hoped that Ann would become a doctor, but she wasn’t good enough at science.

VietnamLearning.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.