7 thg 8, 2011

Learning English with Mr Duncan lesson 6-10

Không có nhận xét nào :
Nếu bạn đã học xong bài 1-5. Mời bạn đến 5 bài học tiếp theo. Từ bài 6 -10:
Lesson Six ( Happy / Sad )


Lesson Seven - (Health & Exercise)

Lesson Eight ( Friends )


Lesson Nine ( F A M E )

Lesson Ten ( Saying Sorry )

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.