13 thg 10, 2011

Listen to VOA Special English Online

Không có nhận xét nào :

VOA special English is best program for building English skills.
VOA Special English Agriculture Reports (Các bài nghe liên quan đến Nông nghiệp)
VOA Special English Development Reports (Các bài nghe liên quan đến Phát triển)
VOA Special English Economics Reports (Các bài nghe liên quan đến Kinh tế)
VOA Special English Education Reports (Các bài nghe liên quan đến Giáo dục)
VOA Special English Science In The News (Các bài nghe liên quan đến Khoa học)
VOA Special English The Making of a Nation (Các bài nghe liên quan đến Phát triển quốc gia)

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét

Cám ơn đã đọc bài viết.
» Bạn có thắc mắc, gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.
» Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu để mọi người dễ đọc hơn.
» Luốn hỗ trợ bạn chậm nhất là 1 ngày sau mỗi comment.